Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Uzman araştırması, Güney Avrupa’nın iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız olduğu konusunda uyarıyor

Uzman araştırması, Güney Avrupa’nın iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız olduğu konusunda uyarıyor

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), bu ayın başlarında yayınlanan ilk Avrupa İklim Riski Değerlendirmesi raporunda, Güney Avrupa’nın artan sıcaklıklar, daha az yağış, kıyı erozyonu ve seller nedeniyle zaten acı çektiğini ve önümüzdeki yıllarda daha da fazla acı çekeceğini belirtiyor.

Blok çapında acil eylem çağrısında bulunan rapor, kıyı şeritlerinin ve tarımsal üretimin korunması, sıcak hava dalgalarının genel nüfus üzerindeki etkisinin azaltılması, sel önleme ve yönetiminin iyileştirilmesi ve Avrupa dayanışmasının güçlendirilmesi gibi alanlarda hafifletici önlemlerin halihazırda zorunlu hale geldiğini vurguluyor. mekanizmalar.

Rapor, “Güney Avrupa, alçak kıyı bölgeleri ve AB’nin en dış bölgeleri, iklim riskleri açısından sıcak nokta bölgeleridir” uyarısında bulunuyor. “Güney Avrupa özellikle sıcaktan ve uzun süreli kuraklıktan etkileniyor. En yüksek aciliyet kategorisindeki sekiz riskten üçü, Güney Avrupa iklim riski değerlendirmesindeki ciddiyetlerinin yüksek olması nedeniyle bu yüksek aciliyet puanıyla değerlendiriliyor” diye ekliyor.

Son dönemdeki tüm bilimsel araştırma ve yayınlardan elde edilen bulguların bir araya getirildiği raporda, iklim değişikliğinin en büyük etkiyi yaratacağı beş alan belirleniyor ve şu anda ciddi eyleme geçilmesi gereken durumlar için spesifik öneriler öne sürülüyor. Bunlar şunlardır:

Ekosistemler

Rapor, kıyı ekosistemlerine özellikle dikkat çekerek, yükselen deniz seviyelerinin etkisi ve ayrıca aşırı avlanma ve kirliliğin deniz yaşamı üzerindeki etkileri konusunda uyarıda bulunuyor.

“AB ve üye devletleri, özellikle korumayı güçlendirerek ve antropojenik baskıları en aza indirerek ekosistemlerin dayanıklılığını korumak ve yeniden tesis etmek için mevcut politikaları uygulamalıdır. Bu özellikle deniz ve kıyı ekosistemleri için geçerli” diyor raporda.

Raporda, “Üye devletler denizcilik mekansal planlamasını güçlendirmeli ve iklim değişikliği altında temel kıyı ekosistemlerini korumaya odaklanarak kıyı yönetim planlarını uygulamalıdır” diye ekliyor.

Yunanistan’ın, plajların ve deniz kıyılarının kullanılmasına ilişkin Ekonomi Bakanlığı yasa tasarısı çerçevesinde benzer konuları ele alması nedeniyle, bu gözlemler şu anda özellikle önem taşıyor. Aslında, bir grup çevre örgütü, gerileme bölgesinin kıyı şeridinden 100 metreye çıkarılması için resmi bir talepte bulunmuştur (bu, bu sınır dahilinde hiçbir tesise/inşaat yapılmasına izin verilmediği anlamına gelmektedir). Ancak AÇA’nın tavsiyeleriyle tamamen uyumlu olan talep, kısa vadeli siyasi kazanımlara öncelik verildiği için yeni mevzuatla ilgili devam eden tartışmanın dışında bırakıldı.

Yemek üretimi

‘Üye devletler denizcilik mekansal planlamasını güçlendirmeli ve temel kıyı ekosistemlerini korumaya odaklanarak kıyı yönetim planlarını uygulamalıdır’

Raporda, uzun süren kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle mahsullerin yok edilmesinin Avrupa’nın güneyinde zaten bir sorun olduğu belirtiliyor ve yaklaşan “mega kuraklık” tehdidi ve bunların çok daha geniş bir alan üzerindeki etkisi konusunda uyarıda bulunuluyor. Rapora göre, yağmurun olmadığı bu kadar uzun dönemler “su ve gıda güvensizliğine, kritik altyapının aksamasına ve finansal piyasalar ile istikrara yönelik tehditlere” yol açabilir. Rapor, bu kuraklıkların daha şiddetli hale gelmesi riskinin, üye devletlerin Ortak Tarım Politikası (CAP) stratejik planlarına “kuraklığa dayanıklı mahsul veya çeşitlerin desteklenmesi ve daha az su yoğunluklu mahsullerin tercih edilmesi” yoluyla dahil edilmesi gerektiğini ekliyor. Aynı zamanda “su yoğun olan veya ağırlıklı olarak ithal yemlere bağımlı olan gıda üretimine yönelik riskler konusunda farkındalığın artırılması” ihtiyacını da vurguluyor.

Raporda ayrıca, tarım ve balıkçılıkla ilgili ortak politikalar gibi bloğun gıda güvenliğiyle bağlantılı AB politikalarının iklim değişikliğinin etkilerini gerektiği gibi dikkate almadığı belirtiliyor.

AÇA, bir başka tavsiyesinde, “Tarladan Sofraya Stratejisi kapsamında öngörüldüğü gibi ve uluslararası beslenme yönergeleri doğrultusunda hayvan bazlı gıdalardan bitki bazlı gıdaya kısmi bir geçişin, gıda üretimi için tatlı su tüketimini azaltabileceğini ve ayrıca gıda üretimi için tatlı su tüketimini azaltabileceğini” öne sürüyor. Avrupa dışından sağlanan yemlere bağımlılık.”

Altyapı

Raporda, iklim modeli projeksiyonlarının Eurocode’lara (binaların ve inşaat mühendisliği işlerinin yapısal tasarımına yön veren standartlar) dahil edilmesi gerektiği belirtiliyor ve bu düzenlemelerin şu anda tarihsel iklim verilerine dayandığı belirtiliyor. Özellikle kritik altyapının tasarımı söz konusu olduğunda en kötü durum tahminleri dikkate alınmalıdır.

“AB ve üye devletlerinin, kritik altyapının konumu ve özellikleri ile iklimsel tehlikelere açıklığı ve hassasiyeti konusunda acilen daha fazla netliğe ihtiyacı var. Bu, hem zayıf yönleri tespit etmek için stres testlerini hem de ilerlemenin eksik olduğu yerleri izlemek için düzenleyici gözetimi gerektiriyor” diye tavsiye ediyor rapor.

Sıcak hava dalgalarıyla mücadele konusunda rapor, AB üye devletlerinin binaları hem pasif hem de aktif olarak soğutmak ve bunların geniş çapta uygulanmasını kolaylaştırmak için düşük karbonlu yaklaşımlar geliştirmeleri gerektiğini belirtiyor.

Sağlık

İklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkisi ve sağlık politikasının üye devlet düzeyinde belirlendiği gerçeği göz önüne alındığında, raporun yazarları Avrupa sivil koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi ihtiyacını vurguluyor. Ayrıca mekansal planlama ve bina standartları konusunun da altını çiziyorlar ve bunları “ısıya bağlı sağlık risklerini azaltmaya yönelik temel politika araçları” olarak tanımlıyorlar.

Raporda, “Bu politikaların uzun bir karar ufku var ve sürdürülemez altyapının kilitlenmesini önlemek için gelecekteki iklim değişikliğinin dikkate alınması gerekiyor” ifadesine yer veriliyor.

Ekonomi

Raporda, kapsamlı politikaların gerekliliğine işaret edilerek, “Birçok iklim etkisi, ekonomiyi ve finansal sistemi etkileyebilir ve buradan finansal kaynaklardan yoksun olabilecek diğer politika alanlarına doğru ilerleyebilir” ifadesine yer veriliyor.

İşletmelere ve pazarlara, “düşük iklim riski farkındalığı ve risk verilerinin eksikliği nedeniyle” sınırlı olan doğa temelli çözümlere yatırım yapmak da dahil olmak üzere, iklim değişikliğinin gerçeklerine uyum sağlamaları için teşvikler verilmesi gerektiğini ekliyor. Evleri ve işyerlerini aşırı hava koşullarına karşı sigortalamak daha ucuz.

Örneğin raporda, “Önemli düzeyde sel sigortası olan topluluklar, ciddi bir sel sonrasında toparlanma ve yeniden inşa etme konusunda dış destek almayan topluluklara göre daha iyi bir konumdadır” ifadesine yer veriliyor.